Γιώργος η αλλιώς Hitman ?? !!!!!!


Ο Γιώργος η αλλιώς Hitman είναι ένα νέο παιδί στο χώρο του Modeling άλλα όχι στον κόσμο του Bodybulding και του Personal Training 

Ένα νέο παιδί πολλά υποσχόμενο στον κόσμο του Modeling κυρίως αλλά και της γυμναστικής 

   Απλά απολαύστε τον Facebook George Hitman0 σχόλια:

Facebook FeelCelebrity